Valná hromada TJ

P O Z V Á N K A  

       Tělovýchovná jednota Sokol Němčičky si dovoluje pozvat všechny své členy  na valnou  hromadu,  která  se  bude  konat v pátek 1.4.2016 v 18:00 v Kulturním domě v Němčičkách

       Prezence členů od 17:30 hod.

       Program:    bude zveřejněn po schválení VV

       Upozornění:          Účast na valné hromadě je základní povinností každého člena!!!

       Písmně neomluvená neúčast na valné hromadě bude považována za nezájem o činnost a ČLENSTVÍ v TJ.

       Členské příspěvky  na rok 2016 se budou vybírat ve výši a způsobem, který bude schválen na VH.

 

        Srdečně zve výbor TJ.