VALNÁ HROMADA TJ 15.9.2021

      TJ SPORT Němčičky,z.s. si dovoluje pozvat všechny své členy na valnou hromadu,  která  se  bude  konat ve středu 15.9.2021  v  18.30 hod. – venkovní posezení na koupališti

Prezence členů od 18:00 hod.

Program:    

1.            Zahájení valné hromady, volba předsedajícího

2.            Schválení programu valné hromady a Jednacího řádu VH

3.            Volba mandátové a návrhové komise, volby ověřovatelů a zapisovatele zápisu

4.            Zpráva mandátové komise

5.            Potvrzení řádného členství přidruženým členům

6.            Zpráva o činnosti TJ za rok 2021 a výhled na rok 2022

7.            Zpráva o hospodaření TJ za rok 2021

8.            Zpráva kontrolní komise za rok 2021

9.            Schválení účetní závěrky za rok 2021

10.         Členská základna a členské příspěvky - stanovení výše pro rok 2021

11.         Zprávy o činnosti oddílů za rok 2021 (kopaná, lyžování, plavání, stolní tenis)

12.         Různé a diskuse

13.         Usnesení

14.         Závěr

 

Upozornění:       Účast na valné hromadě je základní povinností každého člena!!!

 

Neomluvená neúčast na valné hromadě bude považována za nezájem o činnost a ČLENSTVÍ v TJ.

Na VH nebudou vybírány členské příspěvky – způsob placení a výše jsou předmětem jednání VH.

 

Poznámka: spolek je dobrovolným sdružením osob (fyzický či právnických – v závislosti na stanovách spolku) => nelze delegovat vlastní hlasy na jinou osobu nebo se nechat zastupovat.